Wil jy graag jou Toegewyde Jagter Status of Toegewyde Sportskiet Status bekom?
 

Kliek op die skakel van die Tak van jou keuse of op Tak Uitvoerend,  indien jy nog nie aan 'n Tak behoort nie, vir al die inligting wat jy benodig.

Would you like to obtain your Dedicated Hunter Status or Dedicated Sport Shooting Status?

 

Click on the link of the Branch of your choice or on Branch Executive, if you do not yet belong to a Branch, for all the information you need.

Letaba Tak (Tzaneen en omgewing/ and surroundings)

 

Pietersburg Tak / Branch ( Polokwane en omgewing/ and surroundings)

 

Kremetart Tak / Branch (Musina en omgewing/ and surroundings)

 

Magaliesberg Tak / Branch (Pretoria en omgewing / and surroundings)

 

Soutpansberg Tak / Branch (Louis Trichardt en omgewing / and surroundings)

 

Waterberg Tak / Branch (Nylstroom en omgewing / and surroundings)

 

Potgietersrus Tak / Branch (Potgietersrus omgewing / and surroundings)

 

Rustenburg Tak / Branch (Rustenburg omgewing / and surroundings)

 

BJV Uitvoerend / BHA Executive