Bosveld Jagters en Wildbewaring vereniging
BJV
Bosveld Jagters en Wildbewarings Vereniging
Office Bearers

Uitvoerend

Uitvoerende President Andr´┐Ż Van der Merwe 0824601220
Vise President Johan Kapp 0824926200
Vise President Andre Le Grange 27823225388
Vise President Frans Heinlein 082 876 0614
Vise President Jan Van Blerk Portfolio: Vise President
082 770 5557
Tak Voorsitter -WTBERG Portfolio: Skietbaan Bestuurder & Chasa & Endossemente
Uitvoerende Voorsitter Nico Wepener 0834074512
Uitvoerende Ondervoorsitter Paul Grobler 27824123497
Tak Voorsitter -MAGALIES
Uitvoerende Ondervoorsitter Hansie Botha 0832900738
Uitvoerende Web & Databasis Hoof Portfolio: Web en Databasis
Uitvoerende Skietaktiwiteits Hoof
Uitvoerende Tesourier Pieter Wentzel 0824461784
Uitvoerende Bestuur Sekretaresse Sophia Wepener Portfolio: Uitvoerende Bestuur Sekretaresse
072 624 5536
Uitvoerende Redakteur Brian Gibson 0763719813
Uitvoerende Opleidings Hoof Tinus Erasmus 0827390414
Uitvoerende Trofeemeet Hoof Nicholaas Willem Ligthelm 083 233 7505
Tak Sekretaresse/ Kantoorbestuurder -PTBURG Debbie Gibson Portfolio: Admin Dame
0844818749
Uitvoerende Kantoorbestuurder
Tak Voorsitter -POTTIES Alric Forssman Portfolio: Tak Voorsitter/Tesourier
0828701911
Tak Voorsitter -LETABA Philip Robinson 27832583640
Tak Voorsitter -KRTART P.J.D Uys 0746952344
Tak Voorsitter -SOUTPB Barries Prinsloo 0824983767
Tak Voorsitter -PTBURG Lourens Erasmus 0718681609
Tak Ondervoorsitter -WTBERG Willem Van Deventer Portfolio: Trofee Kompetisies & Redaksie
0835120014
Tak Ondervoorsitter -POTTIES Francois Cilliers Portfolio: Tak Onder Voorsitter Potties
0828221790
Tak Ondervoorsitter -LETABA Giam Fourie 0795091071
Tak Ondervoorsitter -WTBERG Jandre Van Ellewee Portfolio: Opleiding & Admin
083 652 2052
Tak Ondervoorsitter -MAGALIES Louw Willemse Portfolio: Skietdae
27829522322
Tak Ondervoorsitter -MAGALIES D. Botha Portfolio: Opleiding

Tak Ondervoorsitter -SOUTPB C.J. Pieterse Portfolio: Opleiding
084 444 0306
Tak Ondervoorsitter -SOUTPB Barend Lombard 0818644808
Tak Ondervoorsitter -LETABA Louis Naude Portfolio: Administrasie
0823009957
Tak Ondervoorsitter -KRTART Sakkie Haasbroek 0828787351
Tak Ondervoorsitter -POTTIES Johann Bornman Portfolio: Tak Ondervoorsitter/Fondsinsameling
0768653322
Tak Ondervoorsitter -SOUTPB Gerald Marallich Portfolio: Tesourier
0795294335
Tak Tesourier -WTBERG Jan Hoogenboezem 0829402232
Tak Tesourier -PTBURG Ben Redelinghuys 0824178857
Tak Tesourier -MAGALIES C. Koekemoer 27724252381
Tak Tesourier -KRTART Liesel Roos 0842161861
Tak Sekretaresse/ Kantoorbestuurder -LETABA Portfolio: Letaba Tak Kantoorbestuurder
Tak Tesourier -LETABA Marcel O'Connell 0834153801
Uitvoerende Bestuursinligting
 
Bosveld Jagters Posbus 1771, Polokwane,0700 Tel nr: 015 2913820 Fax: 0862675365
executive@bushveldhunters.co.za
Bosveld Jagters Posbus 1771, Polokwane,0700 Tel nr: 015 2913820 Fax: 0862675365
executive@bushveldhunters.co.za
BJV