Hierdie lede word intern in hul takke vereer vir buiten gewone diens


These members are honored internally in their branches for extraordinary service