Veskeie SAPD gerakrediteerde dissiplines word op verskeie geleenthede tussen die takke geskiet.


    Randslag geweer
    Senterslag geweer
    Randslag handwapen
    Senterslag handwapen
    Voorlaaier
    Boog
    Semi outomaties rand en senterslag
    Haelgeweer


Jou kontak persoon is:

Several SAPS accredited disciplines are shot between the branches on several occasions.


    Muzzle Load rifle
    Center shotgun
    Edge handgun
    Centrefire handgun
    Rimfire handgun
    Bow
    Semi-automatic rimfire and centerfire
    Shotgun


Your contact person is: