Administrasie van takke en uitvoerend word hier bestuur.

 

Gebruik asseblief die template soos voorsien om standardisasie en toekomstige opgradering en outmatisering van agendas en notules te verseker

 

Branch administration and executive are managed here.

 

Please use the templates provided to ensure standardization and future upgrading and automation of agendas and minutes